SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA COLLEGIUM BALTICUM     PRZYDATNE INFORMACJE I INSTRUKCJEJeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytania lub powyższe instrukcje zawiodły skontaktuj się administratorem na adres: teamsy@cb.szczecin.pl.
Informację o dyżurach zamieszczamy, przed każdym zjazdem, w aktualnościach na www oraz na uczelnianym facebooku.